برون سازمانی
تحقق اهداف هر سازمان و کسب مزیت رقابتی در گرو داشتن سرمایه های انسانی بالنده، توانمند، شاداب و خلاق می باشد و نیاز است برای توانمندسازی کارکنان استراتژی های مناسبی تدوین گردد.

امروزه سازمان های پیشرو به امر آموزش اهمیت زیادی می دهند و از این طریق سعی در ارتقای تعهد کارکنان و آمادگی آنان در برخورد با شرایط نوین را دارند.

در این بخش گروه مشاورین ذکری با بیش از ۱۰ سال سابقه کاری در حوزه مشاوره و تدریس در همه موضوعات کسب و کار با برنامه ریزی آموزشی مدون و کارشناسانی مجرب همکاری خود را با کلیه سازمان ها، شرکت ها و مجموعه های خصوصی و غیرخصوصی به صورت حضوری و غیرحضوری عملیاتی نموده است و این مهم برای آن ها که در مسیر تغییر و تحولات مدرن قدم برداشته اند بسیار ارزشمند می باشد.

برخی از دوره های آموزشی در حوزه کسب و کار شامل موارد زیر می باشد:

  • مذاکره و زبان بدن
  • استراتژی های بازاریابی و فروش
  • فروش و فروشندگی حرفه ای
  • ارتباطات موثر با مدیر، مشتریان و همکاران
  • فن بیان
  • تست ام بی تی آی و سایر تست های روان شناسی