تاریخ شروع

5:00 ب.ظ

پنجشنبه - 1399/08/01

تاریخ پایان

9:00 ب.ظ

یکشنبه - 1399/08/04

آدرس

آنلاین

درباره رویداد

در این دوره یاد میگیری به چه نحو با اصول حرفه ای مذاکره کنی تا در فرآیند مدیریت و فروش در کسب و کارت راحت تر و سریع تر رشد کنی.
زبان بدن یکی از مهمترین اصول برای داشتن یک مذاکره حرفه ای است که زبان بدن را به نحو حرفه ای به شما آموزش خواهیم داد.