یکی از موارد بسیار مهم در هر حوزه کاری، داشتن مشاور کسب و کار می باشد.

اما قبل از انتخاب مشاور باید به چند نکته مهم توجه داشت:

  • تحصیلات و سوابق کاری مشاور
  • خوش نام و برند بودن مشاور
  • بررسی رزومه کاری مشاور

در این بخش، تمامی مشتریان گروه مشاورین ذکری می توانند با هماهنگی قبلی با کارشناسان مربوطه، به صورت حضوری و آنلاین با دکتر فواد ذکری جلسات مشاوره خود را اجرایی نمایند و این امر هم به صورت حضور مشاور در شرکت مشتری و هم به صورت حضور مشتری در گروه مشاورین ذکری قابل اجرا می باشد. مدت زمان مشاوره در این بخش ۱ ساعت می باشد.

مشاوره های ساعتی که در شهرهایی به غیر از شهر یزد می باشد؛ به صورت یک نیم روزه ۴ ساعته است که کلیه موارد مربوط به ترانسفر و اقامت مشاور به عهده شرکت درخواست کننده می باشد.