گاهی برای مدیران سازمان ها و کسب و کارها شرایط بحرانی پیش خواهد آمد که نیاز دارند در اسرع وقت با شخصی متخصص مشورت کنند و از راهنمایی متخصصین کسب و کار بهره مند شوند.

از این رو گروه مشاورین ذکری این امکان را فراهم آورده است تا مشتریان بتوانند از مشاوره های تلفنی این شرکت و ارتباط مستقیم تلفنی با شخص دکتر فواد ذکری بهره مند شوند.